(0)

رستوران چینی فردیس

آدرس: میدان فردوسی،خیابان موسوی (فرصت) کوچه سهیل پلاك١، هتل فرديس
تلفن:۸۸۵۹۴۰۴۲
مشاهده منو
مستر در رستوران چینی فردیس

این هفته سری زدیم به رستوران چینی فردیس. بهترین رستوران چینی ایران که توسط خانم وانگ مدیریت می شه.
کلی گزارش داریم براتون...

جاتون خالی ماهی اسپایسی رستوران رو تیست کردم این ماهی قزل آلا شاهکاره. با سس اسپایسی که بیس گوجه فرنگی داره و زنجبیل و سیر و قارچ هم داره و پیشنهاد می کنم به سرآشپز بگین تندش کنه.
قیمت ماهی اسپایسی: ۱۳۵ تومان

ساعت کار رستوران ظهرا تا دو و نیم و بعد از ظهرا از هفت و نیم سرویس می دن.
@tbi_chinese_restaurant

ما رو در آی فیلم عربی (آی فیلم پلاس) دنبال کنین.
@ifilm.arabic
33 1396/10/23
پیش غذا
پیش غذا
غذای دریایی
غذای دریایی
پاستا و ماکارانی
پاستا و ماکارانی
منوی کودک
منوی کودک
غذای شمال چین
غذای شمال چین
غذای ایرانی
غذای ایرانی
غذای گیاهی
غذای گیاهی
پیش غذا
 • Mixed vegetables salad

  Mixed vegetables salad

  ۴۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Spinach salad

  Spinach salad

  ۳۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Chinese fungus salad

  Chinese fungus salad

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Tofu salad

  Tofu salad

  ۵۲,۰۰۰ تومان
  0
 • Beef salad

  Beef salad

  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Chicken salad

  Chicken salad

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Kelp salad

  Kelp salad

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • parsley salad

  parsley salad

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Celery salad

  Celery salad

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Cucumber salad

  Cucumber salad

  ۴۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Spicy chicken salad

  Spicy chicken salad

  ۸۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Ox tripe and salad

  Ox tripe and salad

  ۸۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Ox tripe and tongue salad

  Ox tripe and tongue salad

  ۹۸,۰۰۰ تومان
  0
 • saffron flavored fermented glutinous rice porridge with Tang-yuan

  saffron flavored fermented glutinous rice porridge with Tang-yuan

  ۹۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Tofu soup

  Tofu soup

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Egg soup with seaweed

  Egg soup with seaweed

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Beef soup

  Beef soup

  ۷۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Soul and spicy vegetables soup with egg

  Soul and spicy vegetables soup with egg

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Home style vegetables soup with dough drops

  Home style vegetables soup with dough drops

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Lamb bones soup with Chinese

  Lamb bones soup with Chinese

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Chinese traditional chicken soup

  Chinese traditional chicken soup

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Chicken fillet soup with mushrooms

  Chicken fillet soup with mushrooms

  ۲۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Chicken fillet soup with mushrooms

  Chicken fillet soup with mushrooms

  ۸۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Chinese traditional chicken soup

  Chinese traditional chicken soup

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Chicken fillet soup with mushrooms *family dish

  Chicken fillet soup with mushrooms *family dish

  ۸۸,۰۰۰ تومان
  0
 • chicken fillet soup with mushrooms *bowl

  chicken fillet soup with mushrooms *bowl

  ۲۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Lamb bones soup with chinese

  Lamb bones soup with chinese

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Soul and spicy vegetables soup with egg

  Soul and spicy vegetables soup with egg

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Beef soup

  Beef soup

  ۷۸,۰۰۰ تومان
  0
غذای دریایی
 • Sizzling squid with vegetables

  Sizzling squid with vegetables

  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Simmered fried hairtail

  Simmered fried hairtail

  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Fried shrimps

  Fried shrimps

  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried shrimps with cashew and celery

  Stir fried shrimps with cashew and celery

  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Fried shrimps with corns

  Fried shrimps with corns

  ۱۱۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Sizzling shrimps

  Sizzling shrimps

  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  0
 • TB special crayfish

  TB special crayfish

  ۱۸۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stewed fish fillet with tomatoes

  Stewed fish fillet with tomatoes

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried fish fillet with rice crust

  Stir fried fish fillet with rice crust

  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Simmered fried whole fish with soy sauce

  Simmered fried whole fish with soy sauce

  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stewed spicy fish fillet

  Stewed spicy fish fillet

  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stewed fish fillet with pickles

  Stewed fish fillet with pickles

  ۱۳۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Braised black groupers with Sichuan pepper

  Braised black groupers with Sichuan pepper

  ۳۹۸,۰۰۰ تومان
  0
 • TB special Braised baked fish

  TB special Braised baked fish

  ۲۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Mala pot with mixed materials includes shrimps, squid, meatballs, beef, potato and vegetables

  Mala pot with mixed materials includes shrimps, squid, meatballs, beef, potato and vegetables

  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  0
پاستا و ماکارانی
 • Noodles with vegetables

  Noodles with vegetables

  ۵۲,۰۰۰ تومان
  0
 • Noodles with vegetables

  Noodles with vegetables

  ۵۲,۰۰۰ تومان
  0
 • Fried noodles with beef

  Fried noodles with beef

  ۶۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Noodles with soy bean sauce

  Noodles with soy bean sauce

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Noodles soup with beef

  Noodles soup with beef

  ۶۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Cold noodles

  Cold noodles

  ۸۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Sichuan spicy noodles soup with peppery sauce

  Sichuan spicy noodles soup with peppery sauce

  ۵۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Simple noodles soup with vegetables

  Simple noodles soup with vegetables

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • TB spicy cold noodles

  TB spicy cold noodles

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Sour and spicy rice noodles

  Sour and spicy rice noodles

  ۷۸,۰۰۰ تومان
  0
منوی کودک
 • Steamed egg with shrimps

  Steamed egg with shrimps

  ۸۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Steamed pumpkin

  Steamed pumpkin

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Milk pudding with red beans and coconut juice

  Milk pudding with red beans and coconut juice

  ۹۸,۰۰۰ تومان
  0
غذای شمال چین
 • Steamed dumplings

  Steamed dumplings

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Fried vegetables-stuffed buns

  Fried vegetables-stuffed buns

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Steamed meat stuffed buns

  Steamed meat stuffed buns

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Chinese mini-burger

  Chinese mini-burger

  ۱۲۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Fried meat-stuffed dumplings

  Fried meat-stuffed dumplings

  ۶۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Chinese home style pancake

  Chinese home style pancake

  ۶۵,۰۰۰ تومان
  0
غذای ایرانی
 •  Chinese steamed rice

  Chinese steamed rice

  ۵۰,۰۰۰ تومان
  0
 • Manto

  Manto

  ۵۰,۰۰۰ تومان
  0
 • Fried rice with beef

  Fried rice with beef

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • fried rice with vegetables and eggs

  fried rice with vegetables and eggs

  ۴۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Braised meatballs

  Braised meatballs

  ۱۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Braised beef with tomatoes

  Braised beef with tomatoes

  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried egg with Chinese fungus

  Stir fried egg with Chinese fungus

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried egg with Chinese fungus

  Stir fried egg with Chinese fungus

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried egg with tomatoes

  Stir fried egg with tomatoes

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Braised eggplant with garlic sauce

  Braised eggplant with garlic sauce

  ۶۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Dry pot cauliflower

  Dry pot cauliflower

  ۶۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Dry pot mushroom

  Dry pot mushroom

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Dry pot Okra

  Dry pot Okra

  ۷۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Dry pot green beans

  Dry pot green beans

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Dry pot potato

  Dry pot potato

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Spicy boiled meat slices with rice noodles and vegetables*family dish

  Spicy boiled meat slices with rice noodles and vegetables*family dish

  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried Ox tripe

  Stir fried Ox tripe

  ۹۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Braised Ox chops

  Braised Ox chops

  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  0
 • spicy boiled beef with lettuce

  spicy boiled beef with lettuce

  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • spicy boiled beef with lettuce

  spicy boiled beef with lettuce

  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Sizzling beef

  Sizzling beef

  ۱۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Double fried Ox fillet with vegetables

  Double fried Ox fillet with vegetables

  ۱۶۸,۰۰۰ تومان
  0
غذای گیاهی
 • Stir fried eggplant and green beans

  Stir fried eggplant and green beans

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Plain fried broccoli

  Plain fried broccoli

  ۶۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Simmered fried potato with green pepper and eggplant

  Simmered fried potato with green pepper and eggplant

  ۶۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Plain fried lettuce

  Plain fried lettuce

  ۴۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Plain fried spinach

  Plain fried spinach

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried zucchini

  Stir fried zucchini

  ۴۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried shredded cabbage

  Stir fried shredded cabbage

  ۵۵,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried Chinese cabbage with vinegar flavor

  Stir fried Chinese cabbage with vinegar flavor

  ۵۸,۰۰۰ تومان
  0
 • Stir fried sour and spicy potato stripes

  Stir fried sour and spicy potato stripes

  ۴۸,۰۰۰ تومان
  0
آدرس : میدان فردوسی،خیابان موسوی (فرصت) کوچه سهیل پلاك١، هتل فرديس
تلفن:۸۸۵۹۴۰۴۲
مشخصات رستوران
 • سطح اقتصادی
  متوسط
 • نوع رستوران
  رستوران آسیایی
 • مناطق تحت پوشش
Mr.Taster خوش آمدید
ثبت نام
Mr.Taster ورود / ثبت‌نام
برای ورود شماره موبایل خود را وارد نمایید
رمز پیامکی جهت تایید برای شما ارسال خواهد شد
درصورتی که قبلا ثبت نام کرده و برای حساب کاربری خود رمز عبور انتخاب نموده‌اید، می‌توانید از این قسمت نیز وارد شوید
ورود با رمز قبلی